Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/www/mbehal.cz/subdomains/pecovatelska/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2758

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/www/mbehal.cz/subdomains/pecovatelska/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2762

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/www/mbehal.cz/subdomains/pecovatelska/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3689
Otázky a odpovědi - psp3
Menu

Otázky a odpovědi

Toto je jedna z častých otázek, které dostáváme a zaslouží si proto obsáhlejší odpověď. Byty v domech s pečovatelskou službou nepatří Pečovatelské službě Praha 3, nýbrž Městské části Praha 3. O přidělení bytu v těchto domech jednotlivým žadatelům rozhoduje Městská část doporučením své odborné komise a následně schválením Rady městské části. Žádost o přidělení bytu je třeba podat na Odboru sociálních věcí, Seifertova 51, Praha 3, tel. 222 116 451, kde žadatelé obdrží veškeré potřebné informace. Občané, kterým je byt přidělen, v něm bydlí na základě nájemní smlouvy uzavřené s Městskou částí Praha 3. Pečovatelská služba Praha 3 nemá žádný vztah k bytům v DPS ani záležitostem spojeným s bydlením obyvatel těchto domů. O správu domů a bytů se stará společnost Správa zbytkového majetku MČ Praha 3.

Pečovatelská služba zajišťuje pro obyvatele domů s pečovatelskou službou, pokud potřebují pomoc – sociální službu dle zákona 108/2006 Sb. – výkon pečovatelské služby, na základě smlouvy s organizací Pečovatelská služba Praha 3. Pro tyto obyvatele je výhodou, že pečovatelky jsou přímo v domech a mohou tak poskytovat službu v širším rozsahu než je tomu v terénu.

Donášku obědů zajišťujeme rozvozem auty, pouze v případech, kdy klient potřebuje současně pomoc při podávání jídla, je toto zajišťováno donáškou. Cena je dle platného Sazebníku (viz dokument).

Obědy připravuje externí společnost na základě smlouvy s Městskou částí Praha 3, Pečovatelská služba je od ní odebírá, není partnerem této společnosti, vybírá pro ni peníze za obědy, cenu neurčuje.

Firma, která obědy vaří, připravuje jídelníček na týden dopředu, tento jídelníček Pečovatelská služba pro klienty, kteří mají zájem, tiskne a distribuuje za poplatek 1,- Kč/kus. Firma vaří jedno jídlo. Pokud klient požaduje, je v nabídce ještě jedno tzv. odlehčené jídlo, ale není to specializovaná dieta určená pro konkrétní diagnózy.

Služby lze platit hotově, složenkou na poště či převodem na účet. Podrobné informace naleznete v dokumentech: Smlouva o poskytování pečovatelské služby a Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby.

Ne, neposkytujeme. Pečovatelská služba je službou sociální a tyto úkony není oprávněna poskytovat. Je třeba obrátit se na praktického lékaře Vašeho dědečka, který pomůže zprostředkovat domácí ošetřovatelskou službu. Pracovníci pečovatelské služby pouze mohou pomoci v rámci fakultativní služby „Dohled nad uživatelem“ tím, že klientovi připomenou čas, kdy je třeba vzít lék, případně mu pomůžou např. podáním nápoje k zapití tohoto léku.

Ano, je možné zajistit službu i na dobu určitou. Je třeba o ni požádat s dostatečným časovým předstihem, tak abychom mohli poskytování služby naplánovat a zajistit dostatečné kapacity pro poskytování.

Pečovatelskou službu poskytujeme pouze v pracovních dnech od 7.00 do 15.30 hodin, v DPS Krásova od 7.00 do 19.00 hodin, v DPS Roháčova poskytujeme službu každý den včetně víkendů a svátků od 7.00 do 19.00 hodin. Více najdete v dokumentu Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby.

Pečovatelská služba Praha 3 poskytuje úkony dle § 40 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách. Více najdete v sekci Poskytované služby.

Sociální služby nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Uživatel sociálních služeb má nárok na příspěvek na péči v souladu s ustanoveními § 7 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách. Pokud uživatel potřebuje podrobnější informace v souvislosti s vyřízením žádosti o tento příspěvek, může se obrátit na naše sociální pracovnice, které mu ochotně poradí.

Obědy rozvážíme pouze v pracovních dnech. Pokud má uživatel nasmlouvaný úkon „běžný nákup“, může využít tuto službu k objednávce hotového pokrmu (mraženého apod.), který vyžaduje jednoduchou přípravu.

Vlastní jídlonosič není potřeba, Pečovatelská služba Praha 3 zajišťuje jídlonosiče z kvalitního materiálu s dlouhou trvanlivostí a tyto poskytuje uživatelům za poplatek 20 Kč za měsíc.

Ne, toto není možné, jedná se o sociální službu se zvýhodněnou cenou, kdy platí pravidlo: 1 osoba -1 oběd – 1 donáška.

Obědy je možno odhlásit prostřednictvím pečovatelek předchozí den do 14.00 hodin, v mimořádných případech telefonicky nejpozději do 8.00 hodin týž den, více se dočtete v dokumentu Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby.

Toto možné není, peníze za obědy, které pracovníci Pečovatelské služby vyberou, odvádíme externí společnosti, která obědy pro naše klienty vaří.

Dopravu klienta do zdravotnického zařízení poskytujeme jako fakultativní službu s tím, že máme-li volné kapacity, je možné ji realizovat v průběhu celé pracovní doby Pečovatelské služby tj. od 7.00 do 15.30 hodin. Vzhledem k zájmu uživatelů o tuto službu, doporučujeme ji objednat dostatečně předem. Doprovod pečovatelky je možný, nicméně v tomto případě je nutné provést objednávku s dostatečným časovým předstihem. Naše pečovatelky jsou vytížené a je třeba jejich práci pro klienty plánovat, takže i zde platí, že musíme postupovat s ohledem na naše kapacitní možnosti. Nicméně se snažíme klientům vycházet maximálně vstříc.

Toto bohužel není možné. Služba Doprava uživatele do zdravotnického zařízení je službou fakultativní a jako taková může být poskytována pouze uživatelům, kteří využívají úkony obligatorní dle zákona 108/2006 Sb.