Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/www/mbehal.cz/subdomains/pecovatelska/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2758

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/www/mbehal.cz/subdomains/pecovatelska/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2762

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/www/mbehal.cz/subdomains/pecovatelska/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3689
Pravidla pro poskytování pečovatelské služby - psp3
Menu
Pravidla pro poskytování pečovatelské služby

Popis poskytovaných služeb

Mimo níže vyjmenované základní a fakultativní činnosti poskytuje Pečovatelská služba Praha 3 základní sociální poradenství prostřednictvím informací přispívajících k řešení nepříznivé sociální situace.

Obligatorní úkony

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

a) Pomoc a podpora při podávání jídla a pití

Naservírování jídla, pomoc s přímou konzumací pokrmu – podávání pokrmu do úst, nakrájení na sousta, ohřátí stravy na sporáku nebo v mikrovlnné troubě, pomoc při napití z hrnku, brčkem, savkou. Uklizení stolu.

b) Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

Pomoc s výběrem oblečení a dohled nad správným vrstvením, oblékání a svlékání oděvů, obouvání a zavazování obuvi, přidržení oděvu při oblékání, zapínání a rozepínání knoflíků, háčků a zipů, pomoc při použití protetických pomůcek nebo asistence při navlékaní např. dekompresních punčoch uživatele.

c) Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru

Pomoc při pohybu uživatele po bytě nebo domě formou přímého doprovodu, podpora při zhoršené pohyblivosti, kdy klient používá, berle, hůl, chodítko, vozík. Popisování trasy chůze – pohybu, upozornění na překážky.

d) Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

Pomoc při vstávání, přistavení vozíku, přidržení při přesedání na vozík. U plně imobilního uživatele je úkon poskytován v případě, je-li domácnost vybavena zvedákem, případně za pomoci druhé osoby (rodinný příslušník, další pracovník). Nejsou-li pro poskytnutí tohoto úkonu vytvořeny vhodné podmínky, pracovnice jej může odmítnout.

2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

U níže uvedených úkonů je z hlediska hygieny a bezpečnosti doporučeno pracovníkům používat ochranné prostředky (rukavice apod.).

a) Pomoc při úkonech osobní hygieny

Pomoc s hygienou ve vaně, ve sprše či na lůžku. U plně imobilního uživatele je úkon poskytován v případě, je-li domácnost vybavena zvedákem, případně za pomoci druhé osoby (rodinný příslušník, další pracovník). Pomoc se svlékáním a oblékáním dle možností uživatele. Dále úkon zahrnuje pomoc s učesáním vlasů, péčí o chrup, péčí o zubní protézu, pomoc při holení elektrickým holicím strojkem uživatele, ošetření pokožky tělovým krémem nebo mastí (neprovádí se v případě kožních problémů nebo onemocnění), pomoc při výměně hygienických pomůcek. Po skončení úkonu je možno na základě domluvy uklidit koupelnu. Služba je poskytována tam, kde koupelna umožňuje přístup druhé osoby, tak aby byla zajištěna bezpečnost všech. V SOH jsou používány mycí prostředky a ručníky poskytovatele. Pokud uživatel požaduje použití dalších či jiných prostředků, tyto si přinese vlastní.

b) Pomoc při základní péči o vlasy a nehty

Pomoc při mytí, opláchnutí, vysušení a učesání vlasů; pomoc při zastřižení a zapilování nehtů na rukou a nohou. Pomůcky k zajištění úkonů musí mít uživatel vlastní. Služba není poskytována v případě zdravotních omezení uživatele (diabetes apod.), kdy by mohlo dojít k jeho ohrožení. Provedení úkonu může být odmítnuto, pokud je nutný odborný zásah pedikérky nebo lékařské ošetření.

c) Pomoc při použití WC

Pomoc s doprovodem na toaletu, pomoc při svlékání a oblékání, usedání a vstávání z WC, očista nebo pomoc při očistě, pomoc při použití WC křesla, podložní mísy nebo močové lahve, pomoc s výměnou hygienických pomůcek, spláchnutí, vynesení a omytí nádoby toaletní židle, podložní mísy nebo močové láhve., desinfekce po použití WC desinfekčními prostředky uživatele.

3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

a) Dovoz nebo donáška jídla

Dovoz nebo jídla připravovaného dodavatelskou společností. Jídlonosiče zajišťuje Poskytovatel. Uživatel je povinen mít přichystaný čistý jídlonosič, pokud tento není v řádném stavu, je přemyt pracovníkem PS a za tento úkon je započítána částka dle platného Sazebníku. Mimo základní verzi oběda s polévkou vaří kuchyně tzv. odlehčenou stravu pro uživatele požadující dietnější stravování.

b) Pomoc při přípravě jídla a pití

Pracovník společně s uživatelem připravuje jídlo i pití z jeho vlastních zásob dle jeho pokynů a servírují jídlo a nápoje.

c) Příprava a podání jídla a pití

Pracovník sám připravuje jídlo i pití z jeho vlastních zásob dle jeho pokynů. Jídlo a nápoje servíruje pracovník sám.

4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti

a) Běžný úklid a údržba domácnosti

Mytí podlahy, zametání, luxování včetně výměny sáčku ve vysavači, vytření pod postelí, vynesení odpadků a vymytí odpadkového koše, vynesení použitých hygienických pomůcek, mytí nádobí, utírání prachu na nábytku, zalévání květin, umytí koupelny (vana, umyvadlo, baterie, podlaha), umytí WC (podlaha, mísa WC), nebo WC křesla vč. vyprázdnění mísy, setření balkonu a parapetů, ustlání a převlečení postele. Úklid je prováděn v nezbytném životním prostoru klienta tj. kuchyně, ložnice, obývací pokoj, koupelna a WC, spojovací chodby. Netýká se místností, které obývají nebo užívají ostatní soběstační členové domácnosti. Neodtahujeme nábytek. Úklid je realizován za použití čistících a úklidových prostředků uživatele.

b) Údržba domácích spotřebičů

Vnější mytí sporáku, vařiče, trouby vč. mikrovlnné, robotů, pračky, varné konvice, odmrazení a vymytí lednice a mrazničky.
Domácí spotřebiče neopravujeme, při viditelné závadě údržbu domácího spotřebiče neprovádíme ani jej nepoužíváme.

c) Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, (např. sezónního úklidu, úklidu po malování)

Pomoc s mytím nábytku, dveří včetně zárubní a jeho naleštění, umytí skel skříněk, úklid ve skříních, omytí předmětů v nich uložených, vytření skříněk vč. kuchyňské linky, mytí radiátorů a světel, mytí oken, věšení záclon a závěsů, umytí sporáku zevnitř i zvenku, umytí lustrů, přesazování květin, úklid společných prostor. Pomoc s úklidovými pracemi se provádí v prostorách, které uživatel prokazatelně obývá, ale netýká se místností, které obývají nebo užívají ostatní soběstační členové domácnosti. Z důvodu ochrany zdraví Uživatele i bezpečnosti pracovníků Poskytovatele provádíme umývání oken při venkovní teplotě od 10 do 25 °C. Mytí oken je prováděno pouze do výšky 1,5 m nad zemí, nebo u oken střešních či balkonových, tedy tam, kde nehrozí riziko pádu z výšky. V případě časové vytíženosti pracovníků Poskytovatele ostatními nezbytnými činnostmi pro zachování soběstačnosti uživatele, bude služba zprostředkována komerční úklidovou službou.

d) Donáška vody

Nanošení vody do zásoby z nejbližšího vodovodního zdroje v případě není-li v domácnosti uživatele zaveden vodovod nebo v případě přerušení dodávky vody z důvodu havárie, údržby či opravy vodovodního řádu. Používají se výhradně čisté nádoby uživatele o obsahu maximálně 10 l. Donášeno je nezbytné množství vody pro pokrytí pitného režimu, vaření, opláchnutí nádobí, základní hygieny a splachování WC. Donášeno může být rovněž balení pitné vody z obchodu.

e) Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení

Rozdělání ohně v kamnech, přiložení do kamen a zajištění kamen. Přípravou topiva se rozumí donesení uhlí a dříví do bytu uživatele z jejich úložiště v rámci obydlí, vymetení a vynesení popela v kovové nádobě, nanošení zásob uhlí a dříví na celý den nebo víkend. Při topení v kamnech musí být pečovatelka řádně seznámena s jejich obsluhou, což stvrzuje svým podpisem na návodu o použití kamen nebo na písemném záznamu, který byl vytvořen ve spolupráci Uživatele a sociálního pracovníka. Používané nádoby na donášku topiva musí být bezpečné a přiměřeně velké do 10 kg.

f) Běžné nákupy

Nákup pro vlastní potřebu uživatele, kdy váha všech položek nákupu nesmí přesáhnout hmotnost 8 kg. Uživatel si sepíše položky nákupu nebo je nadiktuje pracovníkovi a zároveň mu předá finanční hotovost. Nákupy se provádějí pouze na základě přijatých záloh od uživatele. Výši zálohy pečovatelka zapíše do služebního deníčku a předloží uživateli k podpisu. Každý nákup je vyúčtován a stvrzen podpisem uživatele. Uživateli se předá účtenka z nákupu. Na pozdější reklamace není brán zřetel. Pracovník není oprávněn disponovat platební kartou uživatele. Součástí úkonu je převzetí soupisu a finanční hotovosti, předání nákupu a vyúčtování. Součástí úkonu může být i uložení nákupu v domácnosti (lednička, spíž…), pokud jej uživatel požaduje.

g) Pochůzky

Vyzvednutí léků v lékárně, receptů na léky, platby na poště a v bankách, donáška prádla, výběr poštovní schránky aj. Pečovatelka není oprávněna provádět jakýkoliv výběr peněz.

h) Velký nákup

Nákup nad rozsah běžného nákupu, např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti = větší množství potravin, velké balení vody, nákup spotřebního zboží, ošacení a nezbytného vybavení domácnosti uživatele. Jednotlivý nákup nesmí přesáhnout 10 kg. V případě těžšího zboží (nad 10 kg) je nutné domluvit nákup autem, a to minimálně týden předem. Dovoz nákupu autem je účtován jako fakultativní služba dle platného Sazebníku.

g) Praní a žehlení ložního nebo osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy v domácnosti Uživatele

za použití zařízení, přístrojů a pracích prostředků uživatele. Úkon zahrnuje roztřídění prádla, vložení do pračky, pověšení prádla, sběr suchého prádla, žehlení, skládání prádla, případně drobné opravy (např. přišití knoflíku, poutka na kabát).

5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

a) Doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a zpět

Úkon zahrnuje doprovod dětí s ohledem na jejich bezpečnost.

b) Doprovázení dospělých mimo domov, k lékaři, na úřady, instituce, nákupy a zpět

Úkon zahrnuje podporu při chůzi, převoz na invalidním vozíku, pomoc při posazení, vstávání, zajištění opory.

Fakultativní úkony

1. Dohled nad uživatelem

Kontrola uživatele v domácnosti, upozornění uživatele na stanovený čas užití jeho léků. Pracovníci Pečovatelské služby nejsou oprávněni k podávání léků.

2. Přemývání znečištěných jídlonosičů

Umytí všech dílů jídlonosičů pečovatelkou v prostorách PS. Tento úkon může být proveden bez předchozí domluvy s uživatelem při jednorázovém znečištění jídlonosiče, nebo po domluvě s uživatelem – pravidelné přemývání.

3. Doprava uživatele vozidlem do zdravotnického zařízení

Doprava do zdravotnického zařízení může být poskytnuta na území Hlavního města Prahy. Z kapacitních důvodů je poskytována dle časových možností Poskytovatele, s tím, že pořadí uživatelů je určováno dle pořadí objednání služby. Doprava je realizována řidičem Pečovatelské služby, který není oprávněn poskytovat kvalifikovanou oporu. Pokud uživatel oporou vyžaduje, je nutno dohodnout s pečovatelkou dle jejích časových možností. V tom případě se účtuje i čas pečovatelky.

4. Donáška oběda z Nemocnice na Žižkově, z restaurace dle výběru uživatele

Úkon je poskytován v případě kapacitních možností poskytovatele.

5. Kopírování

Pořízení kopie jednoduché listiny např. smlouvy, úřední listiny apod. Pečovatelská služba nezajišťuje kopírování článků z časopisů, knih apod.

6. Použití vysavače poskytovatele

V Domech s pečovatelskou službou Roháčova 26 a Krásova 4 použije pečovatelka pro úklid vysavač poskytovatele v případě, že tento vysavač nevlastní nebo je ve špatném technickém stavu.

7. Pomoc při zařizování úředních úkonů

Vyřizování přihlášek o odběru elektřiny, služeb na základě plné moci, apod. při zajištění oprav v bytě jednáním se správcem, objednání odborného pracovníka – řemeslníka

8. Péče o domácí zvíře, nakrmení, venčení

Nakrmení zvířete, přemytí misek, vyvenčení v nejbližším venkovním prostoru při zachování pravidel čistoty veřejného prostranství. Služba se poskytuje výhradně u zvířat, od kterých nehrozí napadení pracovníka poskytovatele.

9. Doprovod uživatele za osobními záležitostmi (kultura, procházky)

Pomoc při opuštění bytu a domu formou přímého doprovodu. Služba je poskytována v pracovní době poskytovatele.

10. Zajištění převozu sanitkou

Objednání vozu – sanitky pro převoz.

11. Drobné opravy v bytě

Výměna žárovek, výměna těsnění, pověšení obrazu apod. Služba je zajišťována pracovníky poskytovatele, kteří ji mohou realizovat výhradně při zajištění jejich bezpečnosti. Úkon lze poskytovat v bytech DPS.

Praní prádla

úkon je účtován podle množství kilogramů suchého prádla. Prádlo, které se předává do prádelny organizace, musí být označeno jménem nebo zkratkou jména uživatele a to nesmývatelným způsobem. K prádlu se připojí soupiska se jménem uživatele, jeho adresou a počtem jednotlivých druhů prádla. Prádlo musí být při předání i převzetí řádně zabaleno v přepravním obalu, který je vlastnictvím uživatele, a to z důvodu, aby nedošlo k poškození, ztrátě, záměně nebo znečištění prádla. Prádlo se váží a klient záznam o váze stvrdí podpisem do formuláře o převzetí prádla. V ceně za 1 kg jsou již zahrnuty prací prostředky.

Mandlování prádla

Prádlo je mandlováno nebo žehleno v prostorách poskytovatele s použitím jeho vybavení.


Otevřít v PDF

Pravidla pro poskytování pečovatelské služby